Encoder RDS1026LCD

Encoder RDS1026LCD

RDS1026LCD jest samodzielnym sprzętowym enkoderem sygnału RDS dającym niesamowite możliwości rozwoju i rozbudowy systemu emisyjnego, a dzięki części softowej z przejrzystym interfejsem dla użytkownika stał się bardzo łatwy w obsłudze.
Zastosowane innowacyjne rozwiązania użyte w RDS1026LCD, umożliwiają nadawcy prócz emisji dźwięku, emisję tekstu ukazującego się na wyświetlaczach radioodbiorników słuchaczy w formie statycznej lub dynamicznej, daje to nadawcy możliwość stworzenia integralnego systemu emisji audycji radiowej z radiotekstem podporządkowanym zdarzeniom na antenie radia.
RDS1026LCD powstał w oparciu o doświadczenia oraz oczekiwania stacji Radiowych spełniając ich wytyczne ;

 • czytelny i zrozumiały interfejs użytkownika do sterowania i edycji pozwala na zaplanowanie zdarzeń i cykli emitowanych banków z wpisanym tekstem i komendami w rozkładzie dni tygodnia z dokładnością co do sekundy( od poniedziałku do niedzieli)
 • w celu uproszczenia wpisów banków powtarzających się cyklicznie w każdy dzień tygodnia służy zakładka "codziennie"
 • ilość banków z umieszczonym tekstem i poleceniami jest nieograniczona
 • emitowany sygnał RDS może być statyczny lub dynamiczny
 • dynamicznym zmianom emitowanego tekstu RDS podlegają wszystkie możliwe funkcje (PS,RT1,RT2) jako nowinkę wprowadzono funkcję "PS scroling"- umożliwiającą przewijanie na wyświetlaczu radioodbiornika słuchacza textu statycznego "PS"
 • urządzenie jak i interfejs jest kompatybilny z programem emisyjnym DYNA -dając możliwość automatycznych i dynamicznych zmian RDS'u (PS,PS scroling,RT1,RT2 )w zależności od tego co aktualnie dzieje się na antenie radia. np. w dowolnym miejscu PS,PS scroling,RT1,RT2 może zostać umieszczony tekst o aktualnym wykonawcy utworu emitowanego na antenie radia ( do wyboru mamy trzy opcje -a) wykonawca, b) tytuł utworu, c) wykonawca i tytuł utworu oddzielone myślnikiem)
 • funkcja aktualnego czasu ( zegar)- może być również umieszczona w dowolnym miejscu i w tekście PS,PSscroling,RT1,RT2 (zegar może się uwidaczniać w porach zdefiniowanych przez użytkownika )
 • interfejs graficzny RDS’u aktywowany jest na pulpit poprzez otwarcie ikonki znajdującej się na pasku startu
 • na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu sprzętowej części urządzenia, w środkowej części panela wyświetlane są podstawowe funkcje realizowane przez encoder RDS( ustawienia konfiguraji i aktualny tekst)
 • enkoder RDS został wyposażony w pamięć wpisów ,dzięki czemu przy braku zasilania encoder ma zapamiętane wszystkie ustawienia konfiguracyjne oraz ostatni bank wpisu tekstu ,więc po ponownym podłączeniu zasilania zaczyna poprawnie swą pracę
 • funkcje i ustawienia stałe takie jak: PI stacji radiowej, czas latencji tekstu, AF, tryb nadawania monostereo , TP, TA zostały usunięte z graficznego interfejsu użytkownika, w celu zabezpieczenia przed nieświadomą ingerencją , a ww zmian konfiguracyjnych dokonuje się za pomocą klawiatury komputerowej podłączanej bezpośrednio do enkodera RDS'u
 • komunikacja części softowej ze sprzętową odbywa się za pomocą protokołów RS232 bez konieczności potwierdzenia pakietów, z wybraną prędkością 2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200)
 • encoder RDS'u samoczynnie synchronizuje swój "cock" z "clock'iem" dostarczonego mu na wejście sygnału MPX(sygnalizując ten fakt kontrolką )
 • encoder posiada możliwość pracy jako tylko encoder rds( dając na wyjściu tylko sygnał RDS) lub jako "RDS mix" dodając do dostarczonego mu sygnału MPX zsynchronizowany sygnał RDS wraz z pilotem RDS
 • użytkownik ma możliwość płynnej regulacji poziomu sygnału RDS na wyjściu z encodera, jak i również kata fazowego synchronizacji pilota stereo z pilotem RDS’u.

Inne produkty